whitney-houston: Whitney Houston talking to Anne Hathaway on…

whitney-houston:

Whitney Houston talking to Anne Hathaway on the set of The Princess Diaries (2001), a movie she executively produced.